KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE 21.02.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN DEĞİŞİKLİKLERLE UYGULAMAYA KONULAN HUSUSLAR HAKKINDA AÇIKLAMA


Yönetmeliğin geçici 11. maddesinin (a) bendinde yapılan değişikle, ticari amaçla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı dışında yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlara yapılan taşımalar ile ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla eşya taşımalarında kullanılan toplam 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları için 25/02/2008 olan yetki belgesi aramama süresi 31/07/2009 tarihine kadar uzatılmış ve bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde uygulanan % 87 oranındaki indirim, % 94 olarak değiştirilmiştir.


Yönetmeliğin geçici 11. maddesinin (m) bendinde yapılan değişikle, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin geçici 2. maddesine göre, muafiyetlerden yararlanarak ilk defa yetki belgesi alanlardan; Yönetmeliğin öngördüğü şartları sağlamaları için K türü dışındaki yetki belgesi sahipleri 31/12/2008, K türü yetki belgesi sahipleri için ise 31/07/2009 tarihine kadar durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmek üzere yeni bir düzenleme yapılmıştır.


Başvuru İçin istenen Belgeler (K2)

 • Başvuru Dilekçesi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

 • Başvuru Formu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

 • Nüfus Cüzdan Suretleri
  (T.C. Kimlik Numarası mutlaka yazılacak)
  A.Ş. ise Yönetim Üyelerinin
  LTD ise Tüm Ortakların

 • İmza Sirküsü
  Şahıslarda noterden imza örneği

 • Ticaret Sicil Gazetesi
  Şirketler için- kuruluş, değişiklik ve en son gazete

 • Oda Belgesi
  Sermaye, unvan adres

 • Kira Kontratı, Tapu veya İkametgah
  (Merkezi adresi gösterir belge)
  Şirket ise Kira Kontratı veya Tapu
  Şahıslarda ise Kira Kontratı, Tapu veya İkametgah

 • Vergi Dairesi Kaydı
  K2 ise Levha fotokopisi